www.viniciocoletti.it > Il Cubo > IK0WRB > IK0WRB activity grids

IK0WRB activity grids


HF/low VHF activity grid

as of October 22, 2021

DXCC entities
contactedconfirmed
BandsSSBCWDigitalMixedSSBCWDigitalMixed
160m 19485169 14414166
80m 856399130 784882124
60m 006868 006060
40m 11893133178 9876112169
30m 059150170 042132157
20m 16689144206 14263130192
17m 7622142170 6315128156
15m 16665142201 12941120184
12m 6525112137 521896127
10m 14565107175 1284780159
6m 2886872 2066669
all bands (except 60m) 236179215270 227152210262

High VHF/UHF activity grid

as of October 22, 2018

DXCC Entities
ContactedConfirmed
BandsSSBCWDigitalMixedSSBCWDigitalMixed
2m 3 1 3 4 1 1 3 3
70cm 1 1 1 1 1 1 0 1

Satellite activity grid

as of October 22, 2018

contactedconfirmed
DXCC entitiesfieldssquaresDXCC entitiesfieldssquares
SSBCWDigitalMixedMixedMixedSSBCWDigitalMixedMixedMixed
26 3 23 39 ? ? 18 1 19 31 ? ?